referendumas

referendumas
referendumas statusas T sritis Politika apibrėžtis Tiesioginis piliečių balsavimas, kuriuo išreiškiama pozicija dėl tam tikrų, dažniausiai ypač svarbių dalykų; tiesioginės demokratijos ir tautos suvereniteto išraiškos forma. Gali dalyvauti visi rinkimų teisę turintys piliečiai. Nuo paprastų rinkimų skiriasi tuo, kad dalyviai turi galimybę tiesiogiai dalyvauti priimant politinį sprendimą. Referendumas ne pakeičia, o tik papildo atstovaujamąsias institucijas. Dažniausiai rengiamas siekiant sužinoti piliečių nuomonę dėl kokių nors dalykų, pvz., konstitucijos priėmimo, keitimo, jungimosi į viršnacionalines organizacijas, valstybės formos keitimo ir pan. LR Konstitucijos 9 str. numato, kad „svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“. Gali būti privalomieji ir patariamieji. Lietuvoje referendumą privaloma skelbti dėl Konstitucijos I ir XIV nuostatų pakeitimo, Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ pakeitimo bei dėl Lietuvos dalyvavimo viršnacionalinėse tarptautinėse organizacijose (2003 referendumas dėl Lietuvos narystės ES). Inicijuoti privalomąjį referendumą dėl tam tikro įstatymo priėmimo gali ir 300 tūkst. rinkimų teisę turinčių piliečių. Šiuo atveju realizuojama tautos, kaip suvereno, įstatymų leidybos teisė. Šveicarijoje privaloma rengti referendumą dėl kiekvienos konstitucijos pataisos. Jungtinėje Karalystėje galiojanti Parlamento suvereniteto doktrina lėmė tai, jog privalomieji referendumai nerengiami, juos pakeičia patariamieji referendumai, tiesa, labai retai, pvz., referendumas dėl tolesnės narystės EEB. Lietuvoje patariamasis referendumas gali būti rengiamas dėl svarbių dalykų, kuriuos svarstyti referendumu siūlo 300 tūkst. rinkimų teisę turinčių piliečių ar Seimas. Dažnas referendumų organizavimas kritikuojamas kaip grėsmė nuosekliai valstybės politikai ir siejamas su viešųjų ryšių kompanijų veiklos nulemtais sprendimais. atitikmenys: angl. referendum ryšiai: susijęs terminaskonstitucija susijęs terminaskonstitucija susijęs terminaspilietybė susijęs terminassuverenitetas susijęs terminastiesioginė demokratija

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • referendūmas — Bendroji  informacija Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė:referendumas + dūmas. Ypatingasis požymis: autorinis Giminiški naujažodžiai: okupendumas; putirendumas; referendumininkas, ė; užreferenduminti. Pateikta: 2014… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • referendumas — refereñdumas dkt. Sprę̃sti kláusimą refereñdumu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • referendumas — refereñdumas sm. (1) DŽ visuotinė liaudies apklausa, nuomonės itin svarbiais valstybės gyvenimo klausimais išaiškinimas balsavimu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • referendum — referendumas statusas T sritis Politika apibrėžtis Tiesioginis piliečių balsavimas, kuriuo išreiškiama pozicija dėl tam tikrų, dažniausiai ypač svarbių dalykų; tiesioginės demokratijos ir tautos suvereniteto išraiškos forma. Gali dalyvauti visi… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • okupendumas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: okupeñdumas Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė:« [okup]uoti + refer[endumas]. Ypatingieji požymiai: pavienis, kontaminacinis darinys, autorinis Giminiški naujažodžiai:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • užreferendūminti — Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: užrefereñdūminti, užrefereñdūmina, užrefereñdūmino Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: veiksmažodis Kilmė: lietuvių, « referendumas + dūmai. Ypatingieji požymiai: pavienis, kontaminacinis darinys… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • putirendumas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: putireñdumas Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Ypatingasis požymis: kontaminacinis darinys Giminiški naujažodžiai: okupendumas; putinizacija; referendumininkas, ė; referendūmas;… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • referendumininkas — referendumininkas, ė Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: refereñdumininkas, refereñdumininkė Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Giminiški naujažodžiai: okupendumas; putirendumas; referendūmas; užreferenduminti.… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • užreferenduminti — Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: užrefereñduminti, užrefereñdumina, užrefereñdumino Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: veiksmažodis Ypatingieji požymiai: pavienis, autorinis Giminiški naujažodžiai: okupendumas; putirendumas;… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • Referendums in Lithuania — There have been nine referendums in Lithuania since it declared independence from the Soviet Union on March 11, 1990. Because of strict requirements only four referendums were successful. Older Lithuanian laws required that more than a half of… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”